سامانه رزرو شماره تلفن
  رزرو شماره برای افرادی انجام می شود که قبلا از طریق پيشخوان دولت درخواست داده باشند و شماره پیگیری دریافت کرده اند    
  شماره پیگیری(شماره تقاضای ثبت شده):         قرارداد واگذاری شماره های رند  
         
             
         
     
 
Development By Farayand
Copyright © 2017 All rights reserved